Fakta om tidszoner

Fakta om tidszoner

Vad är en tidszon?

Världen är uppdelad i en mängd olika så kallade tidszoner vilka är geografiska områden där samma tid råder. I stora drag är dessa zoner uppdelade längs jorden i remsor längs med meridianerna (som även kan kallas för longituder eller längdgrader). I grund och botten är målet med tid på jorden att klockan ska vara 12:00 på en plats när solen står som högst på himlavalvet vid just den platsen men med tidszoner kompromissas detta en aning för att underlätta exempelvis resor och kommers.

Ett exempel på en tidszon är västeuropeisk tid (WET), som exempelvis Storbritannien och Irland tillhör, där klockan är lika mycket i alla länder inom denna zon. Om en engelsman reser från London till Paris så kommer istället den centraleuropeiska tiden i effekt när engelsmannen passerar den franska landsgränsen och denne får då lov att ställa fram klockan en timme.

Vilken tidszon tillhör Sverige?

Sverige tillhör zonen för centraleuropeisk tid, vilken ofta förkortas CET. Här återfinns länder som Tyskland, Italien och Frankrike. Under vinterhalvåret skrivs Sveriges tidsangivelse som UTC+1 eller GMT+1 medan det under sommarhalvåret skrivs ut som UTC+2 eller GMT+2.

Vad är UTC och GMT?

UTC står för koordinerad universell tid medan GMT står för Greenwichtid. Båda två går längs med samma meridian genom London och är basen för de standardiserade tidszonerna. Båda förkortningarna kan användas vid tidsangivelser men UTC är egentligen standarden. Om tiden ska anges i London utefter denna standard så kan den exempelvis skrivas som UTC+0, eftersom ingen tid behöver adderas eller subtraheras, medan en timme behöver läggas till för att nå Stockholms tidszon och den stockholmska tiden anges därmed som UTC+1.

Vad betyder lokaltid?

Numera avser lokaltid för det mesta vad normaltiden är på en viss plats, så om klockan är 12:00 i Sverige så är exempelvis Stockholms lokaltid 12:00 och likaså är Malmös lokaltid 12:00 vid exakt samma tidpunkt. Tidigare varierade lokaltiden då den var baserad på soltiden, det vill säga var på himlen som solen befann sig, och därmed var tiden som klockorna visade inte densamma i olika städer även om orterna befann sig inom samma land.

Finns det något som heter vintertid?

Det är sant att vintertid är ett vardagligt språkbruk och att begreppet vintertid alltså inte existerar i officiella sammanhang. När det talas om vintertid så är det egentligen så kallad normaltid som avses (se nedan) och begreppet har uppstått som en motsats till sommartiden. 

Vad är normaltid?

Normaltid är detsamma som vad många kalla för vintertid. Det är alltså den tid som Sverige har under vinterhalvåret och som har använts i landet sedan slutet på 1800-talet. Normaltid är Sveriges standardtid och om sommartidsförskjutningen inte inföll så skulle normaltiden vara den enda tid som användes. I Sverige pågår normaltiden från sista söndagen i oktober till sista söndagen i mars och detta ligger i fas med många av de övriga länderna i Europa. Vid övergång från sommartid till normaltid ställs klockan tillbaka en timme.

Vad är sommartid?

Den så kallade sommartiden är ett ganska nytt påfund som förekommer i många länder som är belägna på nordliga breddgrader. Däribland ses de flesta av Europas länder, inklusive Sverige, liksom Nordamerika och vissa sydvästasiatiska länder. Syftet med sommartid är att korrigera klockan efter årstidens dagsljus eftersom det är allmänt bruk bland folk att stiga upp och inruta dagen efter klockan snarare än efter solens rytm. Skillnaderna i solljuset är inte lika märkbara vid polerna eller nära ekvatorn och därmed spelar bruket av sommartid mindre roll vid dess platser.

I Sverige innebär sommartiden att tiden skjuts framåt med en timme och klockan ställs alltså fram vid övergången från normaltid till sommartid. Det är sista söndagen i mars som Sverige, liksom stora delar av Europa, övergår till sommartid och den varar fram till sista söndagen i oktober.

När och hur ställs klockan om?

Varje år ställs klockan om till sommartid under natten till den sista söndagen i mars från klockan 02:00 till 03:00. Den ställs sedan om till vintertid eller normaltid under natten till den sista söndagen i oktober, från kl 03:00 till klockan 02:00. Ett smidigt sätt att komma ihåg detta är att folk ofta ser framåt mot sommaren under våren och ställer alltså fram klockan medan de längtar tillbaka till sommaren under hösten och ställer alltså tillbaka klockan.

Ställs klockan om vid vårdagjämningen?

Nej. Vårdagjämningen och klockornas omställning till sommartid har visserligen båda att göra med solen men de infaller inte på samma dag, även om tiden för de båda eventen är närliggande och endast skiljs åt med några dagar. Omställningen till sommartid är ett mänskligt bruk som görs sista söndagen i mars för att bättre komma i fas med solen medan vårdagjämningen är en astronomisk händelse. Föga förvånande infaller vårdagjämningen på våren och avser den korta tid då jordens nord- och sydpol blir belysta med exakt lika mycket solljus eftersom solen står i zenit över ekvatorn. I samband med vårdagjämningen är dagen och natten ungefär lika långa och ett liknande event sker även i september varje år och kallas då för höstdagjämning.