Intressant fakta

Intressant fakta

Det finns mycket att lära om tidsskillnader  i världen och då inte enbart på jorden. Här listas ett urval av intressant fakta:

 • Nepal var 1986 det sista landet i världen att implementera en standardtid som överensstämde med den övriga världen. Landet valde dock att använda sig av förskjutningen UTC+5:45 istället för den klassiska förskjutningen av hela timmar.
 • Eftersom jorden är rund och varje tidszonindelning är ungefär 15 grader så borde det finnas 24 tidszoner, från UTC-12 till UTC+12, men det finns faktiskt tidszoner upp till UTC+14. Det är bland annat flera nationer i Oceanien som har valt att gå från UTC-10 och UTC-11 till den positiva motsvarigheten för att kunna synkronisera tiden i området bättre.
 • Flera länder har av bekvämlighetsskäl valt att tillhöra en tidszon som landet själv inte ligger i. Ett exempel på detta är Island som valt att tillhöra Greenwichtiden (UTC) trots att landet egentligen bör ha standardtiden UTC-1.
 • Fram till 1949 delades Kina in i fem olika tidszoner men efter detta årtal ändrades landets tidszonindelning till att innefatta hela landet i en enda zon, den så kallade Pekingzonen. Inofficiellt använder vissa delar av landet en annan tidsindelning eftersom solen annars skulle stå mitt på himlen under sena eftermiddagen.
 • Även Indien har en enda tidszon för hela det stora landet och därtill är standardtiden UTC+05:30. Införandet av fler tidszoner har debatterats ihärdigt i landet och den avvikande tiden har att göra med att huvudstaden New Delhi ligger mittemellan två meridianer.
 • Sommartid är ett ganska nytt inslag då den infördes för första gången i Sverige år 1916 men protesterna var så stora, inte minst bland bönderna, att det dröjde fram till år 1980 innan ett nytt försök gjordes. Sedan dess har Sverige haft sommartid varje år.
 • Ryssland är ett brett land som är uppdelat i många olika tidszoner men trots detta använder landet en gemensam järnvägstid som är baserad på Moskvatid. Landet har alltså fortfarande två olika tidssystem i bruk i alla tidszoner bortsett från tidszonen där Moskva är belägen.
klockor tidszoner 1024x274 - Intressant fakta
 • På fartyg är det kaptenen som bestämmer vilken tidszon som ska användas om skeppet passerar flera tidszoner på kort tid.
 • I London, där Greenwich observatoriet ligger och Greenwichmeridianen passerar, utmärks längdgraden dels med en grön laserstråle som kan ses över stora delar av staden när det mörknar liksom av markeringar på stadens gator.
 • Det första regionen att möta nya dagar och fira exempelvis nyår är Linjeöarna som tillhör Kiribati och som har standardtiden UTC+14. Den sista regionen är de obebodda Howland- och Bakeröarna som har tiden UTC-12.
 • Det finns inga tidszoner i rymden vilket mestadels beror på den snabba fart som det går att förflytta sig med i jordens omloppsbana. Av praktiska skäl brukar den internationella rymdstationen UTC+0 som standardtid och övriga rymdfarkoster använder vanligtvis tidszonen där de sköts upp eller där kontrollcentret finns.